06 - 428 899 85 | decirkelassen@gmail.com

  • 1
  • 2

Werkwijze - Disclaimer

Artikelindex

Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website is uiterste zorg nagestreefd. De Cirkel Assen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op deze website. Hoe gebruikers met de aangeboden informatie omgaan is voor eigen verantwoording.

De website bevat ook hyperlinks naar sites die niet van De Cirkel Assen zijn. De inhoud van deze websites valt buiten de controle van De Cirkel Assen. Op geen enkele manier is De Cirkel Assen verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze sites.

De informatie, links of richtlijnen op deze website moeten door de gebruiker op de voor hem geschikte waarden worden geschat. De gebruiker mag niet zonder meer uitgaan van de juistheid van de informatie. Mogelijke benadeling van bepaalde mensen of organisaties is onbedoeld. De Cirkel Assen geeft geen enkele garantie- of deze nu zwart op wit staat of gesuggereerd wordt- met betrekking tot een product, apparaat, therapie of vergoeding door de zorgverzekeraar. De Cirkel Assen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard ook, voortvloeiend uit of in verband staand met informatie die op of via de website van De Cirkel Assen beschikbaar is.

De Asyra Pro en haar resultaten worden niet erkend door de reguliere geneeskunde en zijn wetenschappelijk omstreden. De Asyra apparatuur kan geen enkele diagnose stellen of een label plakken op een bepaald ‘ziektebeeld’. De Cirkel Assen gebruikt het als een hulpmiddel om u te helpen uw gezondheid te verbeteren.

De Cirkel Assen is niet bevoegd tot het stellen van medische diagnoses en heeft niet de bedoeling om een medisch advies uit te brengen of een alternatief hiervoor te bieden, maar wil de informatie op deze website beschikbaar stellen voor iedereen die zich bezig houdt met de verbetering van zijn of haar gezondheid.

De beschreven informatie is geen vervanging voor de reguliere gezondheidszorg. U dient dan ook niet uw medicatie, reguliere therapie of artsenbezoek te staken zonder overleg met uw behandelend arts of medisch specialist. Ook dient u zich niet van vaccinaties te onthouden zonder overleg met uw huisarts, behandeld arts of medisch specialist.

De Cirkel Assen

 

José Hoekstra-Kruize

De Cirkel Assen

José Hoekstra-Kruize

drs. José S.J. Hoekstra-Kruize
Bosmos 9
9408 LN ASSEN
Mobiel: 06 - 428 899 85
E-mail: decirkelassen@gmail.com

KvK: 01141357
NWP: BP1619