06 - 428 899 85 | decirkelassen@gmail.com

  • 1
  • 2

Asyra PRO in Assen en omstreken

Energie uit zich in frequenties en golfpatronen, die voor veel mensen mysterieus lijken, omdat je het niet kunt zien. Het lichaam slaat energie op en laat energie los op een georganiseerde manier. De bijbehorende golfpatronen geven een bepaalde trilling, die gemeten kan worden: de resonantie. Een goed voorbeeld van resonantie is een stemvork die vibraties geeft als je deze aanraakt. Deze vibraties zijn resonerende frequenties. De Asyra PRO zendt elke seconde specifieke golfpatronen uit naar het lichaam en vraagt hiermee aan het lichaam of de biologische patronen kloppen.

Net zoals bij een echo gebruik gemaakt wordt van geluidsgolven met een zeer hoge frequentie en er bij een MRI gebruik gemaakt wordt van magnetische resonantie waarbij een grote sterke magneet en radiogolven bepaalde signalen worden opgewekt en door een antenne worden opgevangen, wordt door de Asyra Pro het bio-energetisch veld gelezen en weergegeven.

Het Asyra PRO-systeem is een bioresonantie systeem. Om een resonantie (een meeklinken of meetrillen) te laten ontstaan, moet het trillingenbeeld van de zender met dat van de ontvanger overeenstemmen. U kunt het vergelijken met een zanger. Als deze een toon aanheft, zal een stemvork terugklinken, meetrillen als de zanger precies de noot zingt waarop de stemvork is geijkt. Reageert de stemvork, dan resoneert hij met de stem van de zanger dan wel de stem van de zanger met de stemvork. In de bio-fysische geneeskunde kan een menselijk lichaam slechts meetrillen met een uitgezonden signaal als het signaal dezelfde frequentie heeft als het lichaam.

Bio-energetica gaat uit van energetische stromen en trillingen in het lichaam. Alles heeft zijn eigen energetische trilling. Bij een gezond lichaam zullen deze trillingen ongestoord hun werk doen en het lichaam in balans houden. Maar bij een verstoring door welke oorzaak dan ook, kunnen de trillingen ontregeld worden waardoor er blokkades ontstaan die voor klachten kunnen zorgen. Als de blokkade lang duurt en niet wordt opgelost, kan deze energetische blokkade fysiek worden en leiden tot een (fysieke) ziekte.

U houdt twee koperen staven vast welke verbonden zijn met het Asyra PRO-systeem. De trillingen van de Asyra resoneren met het lichaam en zullen daarop reageren. Bij elke onbalans geeft het Asyra PRO-systeem aan wat er nodig is om dit te herstellen.

Het Asyra PRO-systeem meet alle aanwezige frequenties in het lichaam en spoort op die manier op waar de blokkades zich in het lichaam zich bevinden. Vervolgens onderzoekt de Asyra PRO welke frequenties er nodig zijn om de geblokkeerde energiebanen te herstellen. In het Asyra PRO systeem zitten meer dan 100.000 frequenties opgeslagen die het lichaam weer in balans kunnen brengen. Dat wat resoneert, zal nodig zijn voor uw volkomen eigen blauwdruk. Deze frequenties worden dan geprogrammeerd in een homeopathisch vloeistof die u thuis gedurende een bepaalde periode inneemt om de balans te herstellen.

Door de Asyra Pro wordt een bio-energetische scan van het lichaam gemaakt waarbij gekeken wordt naar de verstoringen in de energiestroom. Zijn uw hormonen ontregeld? Heeft u last van voedselintoleranties en waarop reageert u dan? Is er sprake van tekorten aan voedingsstoffen? Hebben zich toxische stoffen vastgezet in uw lichaam? Werkt uw darm wel naar behoren? Dit zijn voorbeelden van zaken die de Asyra meet. Het fijne is dat de Asyra Pro het niet alleen meet, maar dat er ook meteen iets aan gedaan kan worden.

De Asyra stelt geen diagnose, ik ook niet. Het stellen van een diagnose is voorbehouden aan artsen. Op basis van uw klachten, de anamnese (uitgebreide intake), reguliere diagnoses & uitslagen en de bio-energetische scan van de Asyra wordt een behandelplan gemaakt. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van andere behandelmethoden zoals orthomoleculaire therapie.

De Cirkel Assen

José Hoekstra-Kruize

drs. José S.J. Hoekstra-Kruize
Bosmos 9
9408 LN ASSEN
Mobiel: 06 - 428 899 85
E-mail: decirkelassen@gmail.com

KvK: 01141357
NWP: BP1619