06 - 428 899 85 | decirkelassen@gmail.com

  • 1
  • 2

Werkwijze

Artikelindex

Bij het eerste consult wordt een intakegesprek (anamnese) gehouden. In de intake komen naast uw energieniveau en uw hulpvraag (gezondheidsklachten) ook uw voedingsgewoonten, uw uitscheiding (ontlasting, urine, zweten), medicatiegebruik en uw ziektegeschiedenis aan de orde. Bij voorkeur neemt u een medicatieoverzicht mee naar de intake. Vervolgens maak ik met het Asyra PRO-systeem een bio-energetische scan van uw gezondheid. Daarmee wordt uw lichaam ontgift (gereinigd), uw immuunsysteem wordt in balans gebracht, uw darmflora wordt hersteld en uw spijsvertering wordt bevorderd.

Er worden individuele testen gedaan om uit te zoeken wat de ziekmakende verstoringen zijn in het lichaam en daarnaast worden er testen gedaan op voedsel intoleranties, vitamines, mineralen, hormoonspiegel en meer. Deze holistische aanpak geeft een volstrekt individueel resultaat met een uniek programma dat zich richt op het activeren van het zelfgenezend vermogen.

Soms zijn er aanvullende onderzoeken nodig. U kunt hierbij denken aan bloed-, ontlasting- of speekselonderzoek of haaranalyse. Ik werk daarbij samen met RP vitamino Analytic en ELN. De testen worden zoveel mogelijk door mij (of uzelf) uitgevoerd en vervolgens opgestuurd voor onderzoek.Hoeveel behandelingen er nodig zijn en hoe vaak u komt is afhankelijk van uw klachten. Bij nog niet al te lang bestaande klachten, zijn drie tot vijf behandelingen doorgaans voldoende. Heeft u chronische klachten dan zijn soms meer behandelingen nodig.

Omdat ik het erg belangrijk vind een goed beeld van u te krijgen, ga ik zeer grondig te werk. Het eerste consult duurt gemiddeld dan ook anderhalf tot twee uur en u krijgt een van het eerste consult een (korte) samenvatting met adviezen per mail. Sommige mensen ervaren het eerste consult als een lange zit. Het is ook mogelijk de intake en de meting op een verschillend moment te doen. Er wordt dan in het eerste consult alleen een intake gehouden. In het tweede consult dat een paar dagen later plaats vindt, wordt dan de meting met de Asyra Pro gedaan. Heeft u een aanvullende zorgverzekering, dan is het vaak voordeliger de meting in een tweede consult te doen.

U staat centraal in De Cirkel
De behandelingen zijn dan ook op U afgestemd, want iedereen is anders. U bent uniek.

De behandeling bestaat doorgaans uit een combinatie van de therapieën die ik aanbied in mijn praktijk. Voeding en leefstijl maken een belangrijk onderdeel uit van de behandeling. Wanneer uw klacht ligt aan of mede veroorzaakt wordt door een niet passende voeding of ongezonde leefstijl en u verandert daar niets aan, dan blijft u vermoedelijk de klacht houden of zal deze steeds terugkomen.

Doorgaans adviseer ik voedingssupplementen die ik voor u uittest met de Asyra Pro. Gebruikt u medicatie of heeft u vaccinaties gehad? Wanneer deze zorgen voor uw klachten dan krijgt u een homeopatische ontstoringskuur mee.


Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website is uiterste zorg nagestreefd. De Cirkel Assen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op deze website. Hoe gebruikers met de aangeboden informatie omgaan is voor eigen verantwoording.

De website bevat ook hyperlinks naar sites die niet van De Cirkel Assen zijn. De inhoud van deze websites valt buiten de controle van De Cirkel Assen. Op geen enkele manier is De Cirkel Assen verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze sites.

De informatie, links of richtlijnen op deze website moeten door de gebruiker op de voor hem geschikte waarden worden geschat. De gebruiker mag niet zonder meer uitgaan van de juistheid van de informatie. Mogelijke benadeling van bepaalde mensen of organisaties is onbedoeld. De Cirkel Assen geeft geen enkele garantie- of deze nu zwart op wit staat of gesuggereerd wordt- met betrekking tot een product, apparaat, therapie of vergoeding door de zorgverzekeraar. De Cirkel Assen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard ook, voortvloeiend uit of in verband staand met informatie die op of via de website van De Cirkel Assen beschikbaar is.

De Asyra Pro en haar resultaten worden niet erkend door de reguliere geneeskunde en zijn wetenschappelijk omstreden. De Asyra apparatuur kan geen enkele diagnose stellen of een label plakken op een bepaald ‘ziektebeeld’. De Cirkel Assen gebruikt het als een hulpmiddel om u te helpen uw gezondheid te verbeteren.

De Cirkel Assen is niet bevoegd tot het stellen van medische diagnoses en heeft niet de bedoeling om een medisch advies uit te brengen of een alternatief hiervoor te bieden, maar wil de informatie op deze website beschikbaar stellen voor iedereen die zich bezig houdt met de verbetering van zijn of haar gezondheid.

De beschreven informatie is geen vervanging voor de reguliere gezondheidszorg. U dient dan ook niet uw medicatie, reguliere therapie of artsenbezoek te staken zonder overleg met uw behandelend arts of medisch specialist. Ook dient u zich niet van vaccinaties te onthouden zonder overleg met uw huisarts, behandeld arts of medisch specialist.

De Cirkel Assen

 

José Hoekstra-Kruize

De Cirkel Assen

José Hoekstra-Kruize

drs. José S.J. Hoekstra-Kruize
Bosmos 9
9408 LN ASSEN
Mobiel: 06 - 428 899 85
E-mail: decirkelassen@gmail.com

KvK: 01141357
NWP: BP1619